2009. évi Közhasznúsági jelentés

A T a r t a l o m b ó l

  1. Számviteli beszámoló – egyszerűsített mérleg
  2. Kimutatás költségvetési támogatásról
  3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
  4. Cél szerinti juttatások kimutatása
  5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása
  6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása
  7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Magyar Távoktatási Alapítvány (MATAL) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA