Küldetésünk

A Magyar Távoktatási Alapítványt (MATAL) a Munkaügyi Minisztérium (MÜM), a Magyar Televízió Rt. (MTV) és az Új Képújság Kft. 1992. január 2-án hozta létre azzal a céllal, hogy a távoktatás módszereivel hosszú távon javítsa a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetét, növelje elhelyezkedési esélyeit, hozzájáruljon a munkakultúra emelkedéséhez, biztosítsa mind szélesebb állampolgári kör szakképzésbe vonását.

Célunk, hogy az Alapítvány a távoktatás módszereivel hosszú távon javítsa a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetét, növelje elhelyezkedési esélyeit, hozzájáruljon a munkakultúra emelkedéséhez, a távoktatás módszereivel elősegítse a rugalmas és nyílt tanulási módszerek elterjedését.

Alapítványunk feladata, hogy a távoktatás módszereivel elősegítse a rugalmas és nyílt tanulási módszerek elterjedését. Ennek keretében az alapítók a társadalmi igényeknek megfelelő; képzési szakirányokra távoktatási oktatócsomagok kialakítását és megvalósítását, a távoktatási programokat elősegítő; TV műsorok sugárzását és az ezeket támogató korszerű információ-továbbító rendszerek (Teletext, internet) alkalmazását és a programcsomagok forgalmazását tűzték ki célul.

Az Alapítvány kiemelt feladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők
(tartós munkanélküliek, pályakezdők, fogyatékosok, stb.)
távoktatás rendszerű képzése is.

Az alapítók között lévő média-tulajdonosok biztosítják a távoktatási tananyagok
- promócióját
- hagyományos és digitális média eszközrendszeréhez történő illesztését
- a média- és távközlési szakemberek képzését
- a média, távközlés és informatika konvergenciáját a távoktatásban.

1998-ban az Alapítvány elnyerte a közhasznú szervezet minősítést.

 

Magyar Távoktatási Alapítvány (MATAL)

Magyar Távoktatási Alapítvány (MATAL) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA